Villa Groth

1680_0550_mv 1680_0549_mv 1680_vyma125_mv 1680_0436_mv

Villa Groth

Uppfördes 1903 i två plan för varvsägaren Sixten Groths räkning. Han var en driftig affärsman som förstod att dra nytta av de växande industriernas behov runt Vänern. Byggnaden är en mäktig jugendbyggnad på paradgatans hörntomt närmast lasarettet. Den har ett rikt välavvägt formspråk. Efter Groths död 1910 blev ingenjör John Hedin på Gullspång-Munkfors Kraftaktiebolag ny ägare. Smidesgrinden har Hedins initial och sitter i typiska granitstolpar. Villan blev 1965 ett kommunalt daghem och därefter förskolan Lillgården. En radikal ombyggnad skedde invändigt omkring 2010 till ett lyxigt flerbostadshus, åter i privat regi. Utvändigt tillkom flera takkupor som påverkar det kulturhistoriska värdet.