Borgmästarvillan

1875_0994_BK 1875_0992_BK 1875_0828_BK 1875_0829_BK

Borgmästarvillan

Detta hus utgörs av två olika i fastighetsgräns sammanbyggda bostadshus i två våningar. Även tillhörande uthus mot baksidan är sammanbyggda i gräns. Tanken bakom sammanbyggnaden var, att husen ihop skulle likna de andra ståtliga husen vid gatan. Byggnaderna är rikt dekorerade med jugendelement. De bör vara uppförda omkring sekelskiftet. Enligt uppgift bodde Sixten Groth på stadsägan 163B i två år under den tid hans egen villa uppfördes på stadsägorna 166 och 167, numera Eken 3. På 1930-talet ägde kommunalborgmästaren Carl-Erik Carlsson stadsägan 163A. Båda husen uppkallades efter honom. Bland andra kända ägare av 163B kan nämnas konstnären Bror Kronstrand. En tid användes delar av husen som kontor. De är nu åter enbart bostäder. Genom det uppdelade ägandet samordnades inte alltid färgsättningen av husen. Avsikten med sammanbyggnaden motverkades.