Hotell Wictoria

Hotell Wictoria

Grevillihemmet, uppfördes 1946 med medel från Grevillifonden som ett hem för äldre ogifta kvinnor – eller pauvres honteux – ofta lärarinnor. Huset ritades av länsarkitekt Edgar Haasum i italienskinspirerad modern stil – nyrealism. Fasaderna har en speciell grovkornig spritputs. På taket ligger enkupigt högt taktegel. Entrén pryds utvändigt av en stilig relief av Carl Harry Stålhane. Byggnaden har stora kulturhistoriska värden och passar väl in i Drottninggatans eleganta karaktär. Tomten är smal. Här låg tidigare handelsträdgården. Grindstolparna av granit minner om gårdens infart. Hemmet användes under en mellanperiod som kontor. Idag inryms här Hotell Wictoria.

Tyvärr finns ingen bild av detta hus i Bildarkivet.