Husmodersskolan/Kulturskolan

1680_SL073_bib 1680_SL076_bib 1680_vy538_bib 1680_SL146_bib 1680_SL101_bib

Husmodersskolan/Musikskolan:

Husmodersskolan kom till genom en donation om 110 509 kr av Filosofiedoktorn Ludvig Löfvenskiöld till minne av hans mor Sophie Löfvenskiöld. Fonden inrättades 1892 och delade årligen ut 10 gratifikationer à 50kr till ”aktningsvärda mödrar” och 20 gratifikationer à 25kr till ”aktningsvärda tjänare”. Den stödde också unga flickors utbildning vid enskilda hushållsskolor och levererade högre och högre bidrag varje år. 1904 lyftes frågan om de inte skulle inrätta en egen skola i Mariestad och den 18 september 1908 kunde Mariestads Husmodersskola invigas. Ett stenhus i tre våningar i mäktig ljusputsad jugendstil som ritades av arkitekten Lars Kellman. Totala kostnaden för bygget blev 81 300kr. Här undervisades bland annat i födoämneslära, bostadsvård och vävteori. På den djupa fastigheten kunde eleverna odla grönsaker och ha riklig tillgång till bär och frukt, allt i Löfvenskiölds anda. Mariestads yrkesskola övertog skolverksamheten från stiftet 1936. Husmodersundervisning bedrevs i skolan ända till 1988.

Fonden som möjliggjorde bygget av husmodersskolan finns fortfarande. Dock i mer blygsam utsträckning à 867 825kr. Fondens mål är trefaldigt (om än något förkortat nedan):

  1. Att genom förståndig uppfostran av ungdomar motverka fåfänga, lättja och oduglighet…
  2. Att understödja mindre bemedlade, aktningsvärda mödrar…
  3. Att likaledes understödja ålderstigna eller sjukliga tjänare, som utmärkt sig för långvarig tjänst på samma ställe…
Husmodersskolan/Kulturskolan