Mariestads bryggeri / Manila

1680_1169_mv 1680_0454_mv 1680_HJ637_bib

Mariestads Bryggeri / Manila

Skaparen av landeriet(Alltså en gård på stadens mark) Manila tycks ha varit bryggaren Frans Flitz, som var den förste som bosatte sig där. 1840 flyttade han in till det Nya Bryggeriet Manila och drev sedan verksamheten under sju år. Fabrikör Fredrik Rosenlind köpte 1848 stadslägenheten Manila. Personalstyrkan bestod då av en bokhållare och 6-7 drängar. Rosenlind uppförde också en ny byggnad, där han under åren 1852-59 drev en snusfabrik. Ett nytt bostadshus i nyklassicistisk stil med tillhörande vacker park uppfördes senare väster om bryggeriet som disponentbostad.

När aktiebolaget bildades 1866 trädde Fredrik Rosenlind tillbaka – åtminstone ansvarsmässigt. Han ingick nämligen inte i bolagsstyrelsen. Efter bolagsbildningen blev C.G. Wettervik disponent för Mariestads Bryggeri AB. Han efterträddes sedan av svärsonen Conrad Ekendahl.

Mellan 1866 och 1973 bedrevs verksamheten vid Mariestads Bryggeri AB. 1967, ett år efter 100-årsjubileumet köptes bryggeriet upp av Grängesbergs Bryggeri AB(som senare bytte namn till Spendrups). Husen revs 1978 för att bereda plats för kommunens servicehus Humlet. Bryggeristallet utmed järnvägen och disponentvillan fick stå kvar till 1983. Kvar finns ännu de mäktiga grindstolpar av granit vid Drottninggatan, som markerar de gamla Entréerna mot kontoret och mot stallet.

Mellan Manila och kvarnen låg på jordbruksmarken en bebodd mindre handelsträdgård från 1850-talet.

Mariestads bryggeri / Manila