Lasarettet

1680_1230_mv 1680_RS001_bib

Lasarettet

Länslasarettet uppfördes av byggmästare A.E. Ahlström 1885 - 87 i mörk tegelarkitektur med rundbågade fönster efter ritningar av arkitekt A. Kumlien, Stockholm. Byggnaden var symmetrisk och palatslik. Åren 1905 - 07 byggdes två flyglar till för operation, röntgen och kök. På båda sidor om infarten från Drottninggatan låg två ljusputsade villor, en för överläkaren och en för sysslomannen. Fram till 1956 var överläkaren ensam ansvarig för hela sjukhuset. Genomgripande om- och tillbyggnader samt en påbyggnad av en tredje våning gjordes 1926 - 28. Lasarettets palatskaraktär försvann. På tomten fanns ytterligare sidobyggnader för olika ändamål, bland annat för personal och för epidemisjukvård. Allt revs 1982.