Byggnader berättar

Om en byggnad kunde tala så skulle vi förundrade sitta vid ingången och lyssna. Alla människor som bott och verkat i byggnaden skulle bli levande för oss och börja röra sig i vår fantasi. Så mycket sorg, glädje, smärta, lycka, förhoppningar och slit finns i väggarna i varje byggnad. Människor har passerat, levt sina liv, byggnaderna har stillsamt gett skydd, värme och bröd för dagen.

Nu kan inte byggnader bokstavligt tala, men de berättar med sin blotta existens för oss om gångna tider. Även byggnader som inte längre finns kvar låter sin berättelse träda fram genom fotografier och ritningar.